พรมมิ จีพีโอ GPO Brahmi 60 Tablets x 3 Bottle

พรมมิ จีพีโอ GPO Brahmi 60 Tablets x 3 Bottle

พรมมิ จีพีโอ GPO Brahmi 60 Tablets x 3 Bottle

หมวดหมู่ : อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
รีวิวจากผู้ซื้อจริงไม่มีมโนเอาเอง

>>อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่นี่<<

รายละเอียดสินค้า พรมมิ จีพีโอ GPO Brahmi 60 Tablets x 3 Bottle

ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความจำป้องกันโรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ช่วยโรคซึมเศร้า อาการหลงๆลืมๆแก้ปัญหาสมาธิสั้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นลดความเครียด ไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกายพรมมิ จีพีโอ GPO Brahmi 60 Tablets

เลขที่อย. 14-1-03841-1-0025

ใน 1 เม็ดประกอบด้วย : สารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ 300 มิลิกรัม (Bacopa monnieeri L.Wettst.)

รับประทาน : วันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

คุณสมบัติ

– เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

– เพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัว

– สามารถใช้ในระยะยาว และ ผู้ป่วยความดันสูงและโรคหัวใจได้

-ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความจำ เหมาะสำหรับการป้องกัน Alzheimer’s disease

-ป้องกันโรคความจำเสื่อม

-ชวยโรคซึมเศร้า อาการหลงๆลืมๆ

-แก้ปัญหาสมาธิสั้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ

-ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น

พรมมิ(Bacopa monnieri)

พรมมิ เป็นสมุนไพรดังเดิมที่มีการใช้ในการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย มีสรรถคุณบำรุงความจำ บำรุงสมอง รักษาอาการไข้ รวมทั้งมีการใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ นอกจากนี้ ยังมีการรับประทานเป็นผักพื้นบ้านจากการที่พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย และเพาะปลูกได้ง่ายจัดเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสมองและบำรุงความจำเพื่อทดแทนสมุนไพรนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น แปะก๊วย และโสม

การศึกษาประสิทธิภาพของพรมมิในมนุษย์

ประสิทธิภาพของพรมมิในมนุษย์ ศึกษาในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ(อายุมากกว่า 55 ปี) จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้ยาหลอก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิขนาด 300 และ 600 mg ต่อวันเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิ เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มการตื่นตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำคลายอาการซึมเศร้า จากการศึกษายังไม่พบอาการพิษและภาวะข้างเคียงใดๆ สรุปพรมมิ เป็นสมุนไพรที่ได้รับการพิสูจน์ในขั้นหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และในมนุษย์ว่ามีประสิทธิภาพในการบำรุงความจำ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดพรมมิได้มาตรฐานและมีความคงตัว และได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิปริมาณ 300 mg จากการทดลองคลินิกพบว่า เมื่ออาสาสมัครอายุมากกว่า 55 ปี ได้รับผลิตภัณฑ์พรมมิเวลา 2 เดือนขึ้นไป จะมีความสามารถในการเรียนรู้และมีความจำเพิ่มขึ้น โดย รศ.ดร.กรกนก องคนินันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมุนไพรพรมมิต้านอัลไซเมอร์คู่แข่งแปะก๊วย

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสมุนไพร ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และทีมวิจัยทดสอบสารบาโคพาไซด์ (Bacopaside) ที่พบในสมุนไพรพรมมิ ในอาสาสมัครอายุ 55 ปีขึ้นไป 60 คนต่อเนื่อง 3 เดือน พบสารออกฤทธิ์ส่งผลดีต่อการทำงานของสมอง และไม่ก่ออาการข้างเคียง เหมาะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง พิสูจน์ฤทธิ์สมุนไพรบำรุงสมองในผู้สูงอายุความจำบกพร่อง เผยผลทดลองในสัตว์พบสมองตื่นตัวต่อสิ่งเร้าและความจำดีขึ้นการศึกษาเปรียบเทียบกับแปะก๊วย เมื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของของสารสกัดพรมมิกับสารสกัดจากใบแปะก๊วย และยา donepezil ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำของหนูแรทที่แก่ตามธรรมชาติ ผลการทดลองหลังจากป้อนสารสกัดหรือยาติดต่อกันนาน 3 เดือน พบว่า หนูแก่ที่ได้รับสารสกัดพรมมิ(40 mg/kg) มีการเรียนรู้และความจำเกี่ยวกับสถานที่ และความสามารถในการจดจำสิ่งของได้ดีพอๆ กับหนูแก่ที่ได้รับสารสกัดจากใบแปะก๊วย(60 mg/kg) และกลุ่มที่ได้รับยา donepezil (1 mg/kg) และดีกว่าหนูแก่กลุ่มควบคุมที่ได้รับเฉพาะน้ำกลั่นอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิตบนผิวเปลือกสมองความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ ของหนูแรทที่ได้รับสมุนไพรโดยการกินติดต่อกันนาน 2 เดือน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับผลของสารสกัดแปะก๊วย(ginkgo biloba) จากผลการวิจัยเมื่อให้สารสกัดพรมมิ(40 mg/kg BW) หรือสารสกัดแปะก๊วย(60 mg/kg BW) ทางปากเป็นเวลานานติดต่อกัน 2 เดือน พบว่า ทั้งสารสกัดพรมมิและสารสกัดแปะก๊วยมีผลเพิ่มการไหลเวียน โลหิตบริเวณหลอดเลือดแดงบนเยื่อหุ้มสมอง โดยมีประสิทธิภาพเท่าๆ กัน และสารสกัดพรมมิไม่มีผลทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจของหนูแรทเปลี่ยนแปลงไป

การศึกษาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ

เนื่องจาก สภาวะปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น อัตราส่วนของคนสูงอายุกับคนหนุ่มสาวก็เพิ่มขึ้น โรคที่เกิด จากความเสื่อมของระบบประสาทและความทรงจำเป็นสาเหตุให้คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุน้อยลง ยาหรือ สมุนไพรที่จะสามารถนำมาป้องกัน รักษาหรือบรรเทาอาการโรคที่เกิดจากการเสื่อมนี้ จึงมีความจำเป็นเพื่อในการศึกษาพรมมิใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำซึ่งจะมีความสำคัญทั้งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ การสกัดและการควบคุมคุณภาพของพรมมิ วัตถุดิบของพรมมิ : ส่วนเหนือดินของพรมมิ วิธีสกัดพรมมิ : ตามอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4018 วิธีวิเคราะห์พรมมิ : HPLC,ELISA ความคงตัว : คงตัวไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อเก็บไว้ที่ 25 องศาพรมมิ (Bacopa monnieri Wettst วงศ์ Scrophulariaceae) เป็นพืชสมุนไพรที่พบในเมืองไทยและ ประเทศแถบเอเชีย พรมมิใช้เป็นยาสมุนไพรในตำราอายุรเวทของอินเดียสำหรับช่วยเพิ่มความจำ บำรุงสมอง มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพรมมิต่อระบบทางสรีรวิทยาหลายระบบ โดยเฉพาะระบบประสาท ส่วนกลางและความจำ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรพรมมิในการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาสมุนไพร บำรุงความจำ บำรุงสมอง เพื่อทดแทนการนำเข้าของสมุนไพรจากต่างประเทศเช่น แป๊ะก๊วย หรือโสม นักวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร ์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทย์ศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็สมุนไพรบำรุงความจำ โดยพัฒนาวิธีการสกัด (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 4018) และการควบคุมคุณภาพของสารสกัดพรมมิ โดยตรวจวัดสารกลุ่มซาโปนิน (saponins) พบว่าสารสกัดมีมาตรฐานและมีความคงตัวที่ดี นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวสมุนไพรพรมมิอีกด้วยการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า สารสกัดพรมมิมีผลต่อการเรียนรู้และการป้องกันเซลล์ประสาทของ

สัตว์ทดลอง เมื่อให้สารสกัดพรมมิขนาด 20, 40 และ 80 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวของหนู เป็นเวลา 14 วัน หนูมีการเรียนรู้และความจำดีขึ้น นอกจากนี้ สารสกัดพรมมิยังป้องกันการสูญเสียความจำในสัตว์ทดลองที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะความจำเสื่อม ด้วยวิธีการต่างๆ จากการศึกษากลไกของพรมมิต่อการเรียนรู้และความจำ สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดพรมมิมีกลไกในการต้านออกซิเดชัน ปกป้องเซลล์ประสาท และเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาท จากการทดสอบพิษแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ไม่พบว่าสารสกัดพรมมิมีพิษต่อสัตว์ทดลองคณะผู้วิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพรมมิขนาด 300 มิลลิกรัม ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบท่มี ีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมและมีความคงตัวดี และศึกษาผลของพรมมิในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ (อายุมากกว่า 55 ปี) จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้ยาหลอก และ ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพรมมิขนาด 300 และ 600มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า สารสกัดพรมมิ เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ คลายอาการซึมเศร้า

คำเตือน

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นแต่ละบุคคล

ข้อมูลเฉพาะของ พรมมิ จีพีโอ GPO Brahmi 60 Tablets x 3 Bottle แบรนด์ GPO SKU UN355HBAA6E4T3ANTH-13665304 ประเภทของการรับประกัน ไม่มีการประกัน รุ่น GPO Brahmiภายในกล่องสินค้าGPO Brahmi 60 Tablets x 3 Bottle

>>ซื้อพรมมิ จีพีโอ GPO Brahmi 60 Tablets x 3 Bottle ตอนนี้<<

Close Menu